Як боротися із забрудненням від заводів?

Найбільш ефективним методом відстоювання своїх інтересів та інтересів громадян є суд. До якого можна звернутися з позовом на організацію, яка завдає шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю населення. За для того щоб підтвердити факт РЕАЛЬНОГО забруднення, організація повинна пройти екологічну експертизу, проведення якої можливо добитися через суд. І на основі цього, буде можливим зобов'язати організацію встановити додаткові фільтри очистки, перенести виробництво в інше місце, виплатити компенсацію потерпілим громадянам і т.п. 

Екологічна експертиза є процесом встановлення відповідності господарської або який-небудь іншої діяльності нормам екологічних вимог. Вона здійснюється для того, щоб запобігти негативний вплив цієї діяльності на природу. Іншими словами, сама сутність такої експертизи полягає в попередньому, тобто на стадії розробки проекту та прийняття рішення перевірці всіх відповідностей господарської діяльності деяким екологічним стандартам. А основна мета - запобігання шкідливих екологічних наслідків дій компанії або організації.

В основному в залежності від організації і перевірки, ця експертиза ділиться на два типи: державна і громадська.

Державна здійснюється спеціальним органом. Право на проведення екологічної експертизи залежить тільки від Державного комітету з охорони навколишнього середовища, а також її територіальним органам, який виконує такі ж функції. Тільки вони можуть призначати таку експертизу і контролювати її. Така процедура може проводиться на двох рівнях - державному і суб'єктивному.

Що стосується громадської екологічної експертизи, то вона може здійснюється за ініціативою громадян або будь-яких організацій. До того ж така процедура може відбуватися за наказом органів місцевого самоврядування громадськими організаціями основний напрямок яких захищати навколишнє середовище від згубного впливу на неї людини.

Державна здійснюється у встановлених Законом України "Про екологічну експертизу" випадках, а громадська в ініціативному порядку. Крім цього ці дві експертизи можуть проводиться одночасно.

Всі стадії здійснення цього процесу тонко врегульовані законодавством держави. Результатом цієї діяльності стає висновок екологічної експертизи, тобто документ, який показує результати перевірки і він містить висновки про допустимість впливу на середовище цієї діяльності.

Отже, щоб добитися екологічної експертизи Ви можете звернутися з позовом до суду, який на основі цього позову може організувати екологічну експертизу підприємства чи звернутися до організації, яка займається такою діяльністю.