Як захистити зелені зони від забудови?

Знесення та пересадка дерев, чагарників, газонів, квітників може здійснюватися лише в разі наявності спеціального дозволу (ордера). Ордер видається на підставі акта обстеження зелених насаджень, погодженого з Державним управлінням екології та природних, і рішення міської або районної адміністрації.

 

Якщо Ви хочете захистити свій улюблений сквер чи парк, Ви повинні:

1. З'ясувати офіційний статус вашої зеленої зони.

2. Якщо вирубку зелених насаджень розпочато, Ви маєте право перевірити наявність

                           - акту обстеження зелених насаджень  (дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню в зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ. В акті обстеження зелених насаджень указується дата його складання; склад комісії, що проводив обстеження; найменування органу, який призначив комісію, із зазначенням номера і дати розпорядження або наказу про її призначення, голови комісії; адреса об’єкта, де проводилось обстеження зелених насаджень. Унаслідок обстеження зелених насаджень в акті складається таблиця, в якій указується кількість, вид зелених насаджень, вік, діаметр стовбура на висоті 1,3 метри від землі, якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний), та зазначається, які насадження підлягають зрізуванню чи пересаджуванню; вказується відновлювальна вартість зелених насаджень. Акт підписується головою та всіма членами комісії, завіряється печаткою.

                           - ордеру на знесення зелених насаджень. Ордер на знесення зелених насаджень видається на підставі рішення (розпорядження) районної державної адміністрації (в ордері вказується номер та дата прийняття цього рішення чи розпорядження) та на підставі акта обстеження зелених насаджень (в ордері вказується номер та дата його підписання). В цьому документі встановлюється строк вирубки (тобто вказується число, до якого рубка має завершитися) та напрямок використання деревини.

Акт та ордер оформлюються управлінням зеленої зони відповідно до вимог додатків 3 і 2 Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України. Акт також має бути погодженим Державним управлінням екології та природних ресурсів на місцях, що засвідчується підписом начальника управління, завіреного печаткою управління. У разі їх відсутності негайно викликайте представників природоохоронної прокуратури на місцях з проханням виїхати на місце до представників скаржників.
Паралельно слід звернутися до Державного управління екології та природних ресурсів для з’ясування того, чи погоджували вони ордер на рубку. Якщо ордер ними не погоджувався – значить, він не дійсний.
 

3. З'ясувати в адміністрації, чи відповідає землевідведення у Вашій зеленій зоні Генеральному плану розвитку міста. В разі невідповідності зверніться до природоохоронної прокуратури або до суду з проханням скасувати це землевідведення.

 

Як з’ясувати офіційний статус зеленої зони в містобудівній документації, насамперед у Генеральному плані розвитку?

Необхідно направити інформаційний запит (це право надане Вам статтею 32 Закону України «Про інформацію») на адресу державної адміністрації.

Шаблони запитів

 Головному архітектору

 АТ «Київпроект» –

 директору

 ДП «Інститут Київгенплан»

 Чекмарьову В. Г.

 Ваше П.І.Б.,

 Ваша повна поштова адреса

 Інформаційний запит

 Шановний Володимире Гнатовичу!

 Прошу Вас надати довідку щодо  статусу, функціонального призначення  та цільового використання території  (наприклад: обмеженої з двох сторін  вул. Миколи Амосова, з третьої – вул.  Протасів Яр, з четвертої – вул.  Солом’янською; приблизною площею  30 га в Солом’янському районі м.  Києва) в Генеральному плані розвитку  м. Києва до 2020 року.

 Додаток: (викопіювання із будь-якої  карти м. Києва, де Вами обведена  територія, якою ви цікавитеся).

 Дата Ваш підпис

Київському міському голові 

Кличко В. В. 

Ваше П.І.Б., 

Ваша повна поштова адреса 

 Інформаційний запит

 Шановний Віталій Володимировичу!

 Прошу Вас надати довідку з державного  земельного кадастру щодо території  (описати місцезнаходження території та  по можливості її приблизну площу,  вказавши, в якому адміністративному  районі м. Києва вона знаходиться).

 Додаток: (викопіювання із будь-якої карти  м. Києва, де Вами обведена територія,  якою ви цікавитеся).

 Дата

 Ваш підпис

 

 

Відповідь на такий інформаційний запит згідно зі ст. 33 Закону України «Про інформацію» має Вам надійти протягом місяця. В разі, якщо відповідь не надійшла протягом цього терміну, варто зателефонувати до канцелярії (або відділу по роботі зі зверненнями громадян) установи, до якої Ви звертались, і з’ясувати, коли Вам нададуть відповідь.

Якщо після цього Ви так і не дочекалися відповіді, треба направити повторний інформаційний запит.

Паралельно із цим необхідно звернутися до Прокуратури міста та управління Служби безпеки України в із заявою щодо порушення посадовою особою ст. 5 закону «Про боротьбу з корупцією» та ненадання Вам публічної інформації.

Дії з ненадання інформації, якщо вони не становлять складу злочину, підлягають покаранню адміністративним стягненням у формі штрафу, а повторне ненадання інформації протягом року загрожує штрафом та звільненням із посади (ст. 8 закону «Про боротьбу з корупцією»).

Які є статуси зелених зон?

Відповідно до наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України» № 70 від 29 липня 1994 р. міські озеленені території діляться за функціональними ознаками на три групи:

- території загального користування – міські та районні парки, парки культури і відпочинку, сади житлових районів і груп житлових будинків, сквери, бульвари, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та інші;

- території обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій та інші;

- території спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних та охоронних зонах, на територіях ботанічних і зоологічних садів, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні насадження; насадження розсадників, квітникарських господарств; пришляхові насадження в межах міст та інших населених пунктів.

! Термін "зелені насадження" стосується дерев та кущів, але жодним чином не стосується території чи конкретної земельної ділянки. Тому коли йдеться про статус зеленої зони, необхідно користуватися юридичним терміном – "озеленені території".

Якщо ваша зелена зона – озеленена територія загального користування (якщо її площа складає понад 2,0 га – це парк, від 0,05 до 2,0 га – сквер) з вільним доступом, призначена для відпочинку міського населення, то будівництво житла, офісних приміщень, автостоянок та автозаправок без зміни статусу цієї території є неправомірним, оскільки:

Відповідно до ДБН 360–92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» розміщення будівель, споруд і комунікацій не допускається (пункт 10.4):

- на землях заказників, природних національних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та водоохоронних зон;

- на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів, якщо об’єкти, що проектуються, не призначені для відпочинку, спорту чи обслуговування приміського лісового господарства.

Відповідно до Правил утримання озеленених територій міст та інших населених пунктів України на території озеленених територій забороняється (пункт 3.6):

- вести будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без погодження (рішення) місцевих органів державної виконавчої влади;

- обладнувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів (якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів);

- складувати будь-які матеріали.