Екологічний стан повітряного середовища

Основні вкладки

Фотографії с геотегом: 
Координати з фотографії: 
Latitude: 49.381476999904
Longitude: 24.151382000000
Дата з фотографії: 
14.05.2015
Тип проблеми: 
Інші екологічні проблеми
Опишіть суть проблеми: 
На території району розміщено два підприємства, що наводяться в списку семи найбільших забруднювачів Львівської області (70% викидів), це – Жидачівський ЦПК та Роздільський ДГХП «Сірка» (Подорожненський сірчаний кар’єр). У атмосферне повітря викидають шкідливі речовини і стаціонарні джерела. У сумарному обсязі викидів у повітря від стаціонарних джерел забруднення найбільшу питому вагу становлять тверді речовини – 50–55%, а решта галузеві та рідкі – 45–50%. Щорічно із загальної кількості (3,8–4,5тис. тонн) шкідливих речовин без очистки викидається близько 2тисячі тонн.
Пропозиції щодо вирішення проблеми: 
1. Приведення до норм за кількісними та якісними показниками стану очисних споруд (недостатня кількість та незадовільний стан). 2. Зменшення видиків у атмосферне повітря через завершення реконструкції та введення в експлуатацію содо–регенераційного котла (СРК–200) на ВАТ «Жидачівський ЦПК». 3. Інвентаризація всіх джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 4. Дотримання лімітів з викидів у атмосферу підприємствами – забруднювачами повітря. 5. Неорганізовані джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря (малі деревообробні цехи, пункти первинної переробки металобрухту чорних металів (їх розрізання), автотранспортні підприємства). 6. Облаштування діагностичного центру регулювання паливної апаратури для зменшення викидів у атмосферне повітря. 7. Створення мобільних діагностичних комплексів для визначення технічного стану двигунів і вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів інших пересувних засобів і установок.
Адреса: 
вулиця Тобілевича, Жидачів, Львівська область, Україна, 81701